ช้อปดีมีคืน 2566 ลดหย่อยภาษีได้สูงสุด 40,000 บาท

ช้อปดีมีคืน 2566

ช้อปดีมีคืน 2566 เมื่อซื้อสินค้าแอมเวย์ เครื่องฟอกอากาศ Amway ฯลฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 – 15 กุมภาพันธ์ 2566 คุณสามารถนำใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปีภาษี 2566 ตามยอดที่ซื้อจริง สูงสุดได้ถึง 40,000 บาท

ลดหย่อยสูงสุดได้ถึง 40000 บาท

*เงื่่อนไขเป็นไปตามที่รัฐบาลกำหนด

เงื่อนไข ช้อปดีมีคืน 2566

 1. แอมเวย์ออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice/Receipt) โดยจัดส่ง ทางอีเมลที่ให้ไว้กับบริษัท หรือที่หน้า “ประวัติการสั่งซื้อ” บนเว็บไซต์ www.amway.co.th และแอปพลิเคชัน Amway Click รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
 2. ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ที่จะใช้ลดหย่อนได้ต้องออกให้แก่บุคคลธรรมดา ชื่อเดียวเท่านั้น
 3. นักธุรกิจแอมเวย์และสมาชิก รหัสคู่ ที่ต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ชื่อท่านเดียว สามารถดำเนินการได้ดังนี้
  • กรณีซื้อสินค้าที่แอมเวย์ ช็อป แจ้งความประสงค์ด้วยตนเองเท่านั้น (สามี-ภรรยาทำแทนกันได้) ที่เคาน์เตอร์แคชเชียร์ ในขณะซื้อสินค้า
  • กรณีซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ www.amway.co.th สามารถเลือกชื่อที่ต้องการแสดงบนใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีได้ก่อนคลิก “ชำระเงิน” ดูขั้นตอน คลิก (ไม่สามารถทำผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน Amway Click และไลน์ Amway Thailand ได้)
  • กรณีซื้อผ่าน Amway Contact Center สามารถเลือกชื่อที่ต้องการแสดงบนใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีกับเจ้าหน้าที่ได้เลย
  • กรณีสั่งซื้อสินค้า SOP แบบตัดเงินอัตโนมัติ กรุณาติดต่อ Amway Contact Center หรือ แอมเวย์ ช็อป ทั่วประเทศ เพื่อระงับการตัดเงินอัตโนมัติ และสั่งซื้อด้วยตนเองเพื่อเลือกชื่อที่ต้องการแสดงบนใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
 4. การเลือกชื่อในใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีเป็นการเลือกเพื่อการซื้อสินค้าในครั้งนั้นเท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนเป็นการถาวร กรุณาติดต่อที่เคาน์เตอร์บริการธุรกิจ
 5. ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ที่สามารถลดหย่อนได้ ต้องมี ชื่อ-นามสกุล และเลขที่บัตรประชาชนที่ถูกต้อง
 6. หากต้องการเพิ่มชื่อคู่ธุรกิจ สามารถเพิ่มชื่อและแจ้งข้อมูลภาษีเป็นท่านใดได้ตามปกติที่เคาน์เตอร์บริการธุรกิจ (เป็นการเพิ่มชื่อแบบถาวร)
 7. นิติบุคคล ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการช้อปดีมีคืนได้
 8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีข้ามวัน ขอให้ท่านตรวจสอบรายละเอียดให้ถูกต้อง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.amway.co.th/shop-dee-mee-kuen-2023

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *