ซื้อเครื่องกรองอากาศ แอทโมสเฟียร์ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 50,000 บาท*

แอทโมสเฟียร์ลดหย่อนภาษีได้

ช้อปปิ้งแอทโมสเฟียร์ลดหย่อนภาษีได้กับแอมเวย์ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 – 15 กุมภาพันธ์ 2567 คุณสามารถนำยอดซื้อจากใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ไปลดหย่อนภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาในปีภาษี 2567 กับโครงการ EASY E-Receipt ตามยอดที่ซื้อจริง สูงสุดได้ถึง 50,000 บาท* รับเงินคืนภาษีสูงสุดถึง 17,500 บาท

*โปรดศึกษารายละเอียด เงื่อนไขเป็นไปตามที่รัฐบาลกำหนด

**ขึ้นอยู่กับยอดซื้อจริง เงินได้สุทธิ และอัตราภาษีของแต่ละบุคคล

เงื่อนไข

 1. การซื้อสินค้าแบบผ่อนชำระ สามารถนำไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีกับโครงการ EASY E-Receipt ได้เต็มราคา
 2. แอมเวย์ออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice/Receipt) โดยจัดส่งทางอีเมลที่ให้ไว้กับบริษัท หรือที่หน้า “ประวัติการสั่งซื้อ” บนเว็บไซต์ www.amway.co.th และแอปพลิเคชัน Amway Click รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
 3. ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ ที่จะใช้ลดหย่อนได้ต้องออกให้แก่บุคคลธรรมดา ชื่อเดียวเท่านั้น
 4. นักธุรกิจแอมเวย์และสมาชิก รหัสคู่ ที่ต้องการใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ ชื่อท่านเดียว สามารถดำเนินการได้ดังนี้
  • กรณีซื้อสินค้าที่แอมเวย์ ช็อป แจ้งความประสงค์ด้วยตนเองเท่านั้น (สามี-ภรรยาทำแทนกันได้) ที่เคาน์เตอร์แคชเชียร์ ในขณะซื้อสินค้า
  • กรณีซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ www.amway.co.th สามารถเลือกชื่อที่ต้องการแสดงบนใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ได้ก่อนคลิก “ชำระเงิน” (ไม่สามารถทำผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน Amway Click และไลน์ Amway Thailand ได้)
  • กรณีซื้อผ่าน Amway Contact Center สามารถเลือกชื่อที่ต้องการแสดงบนใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์กับเจ้าหน้าที่ได้เลย
  • กรณีสั่งซื้อสินค้า SOP แบบตัดเงินอัตโนมัติ กรุณาติดต่อ Amway Contact Center หรือ แอมเวย์ ช็อป ทั่วประเทศ เพื่อระงับการตัดเงินอัตโนมัติ และสั่งซื้อด้วยตนเองเพื่อเลือกชื่อที่ต้องการแสดงบนใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
 5. การเลือกชื่อในใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์เป็นการเลือกเพื่อการซื้อสินค้าในครั้งนั้นเท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนเป็นการถาวร กรุณาติดต่อที่เคาน์เตอร์บริการธุรกิจ
 6. ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถลดหย่อนได้ ต้องมี ชื่อ-นามสกุล และเลขที่บัตรประชาชน ที่ถูกต้อง
 7. หากต้องการเพิ่มชื่อคู่ธุรกิจ สามารถเพิ่มชื่อและแจ้งข้อมูลภาษีเป็นท่านใดได้ตามปกติที่เคาน์เตอร์บริการธุรกิจ (เป็นการเพิ่มชื่อแบบถาวร)
 8. นิติบุคคล ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการ EASY E-Receipt ได้
 9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ข้ามวัน ขอให้ท่านตรวจสอบรายละเอียดให้ถูกต้อง

ซื้อเครื่องแอทโมสเฟียร์ลดหย่อนภาษีได้ หรือเครื่องกรองอากาศแอทโมสเฟียร์ มินิ 1 เครื่องในราคาปกติ รับสิทธิ์ ผ่อน 0% นาน 10 เดือน กับบัตรเครดิต* หรือ ผ่อน 0% นาน 10 / 15 /18 / 24 / 36 เดือน กับบัตรกดเงินสดที่ร่วมรายการ* พร้อมรับเครดิตเงินคืนจากบัตรที่ร่วมรายการ*

*ระยะเวลาผ่อนขึ้นอยู่กับแต่ละบัตรคลิกดูรายละเอียดการผ่อนชำระกับบัตรต่างๆ

ลดหย่อนภาษีได้ 1

ระยะเวลาการสั่งซื้อโปรโมชั่น
1 ม.ค. 67 – 30 มิ.ย. 67 (จำกัดการสั่งซื้อรายการละ 1 ชุด/รหัสประจำตัว)

ผู้มีสิทธิ์สั่งซื้อโปรโมชั่น
• นักธุรกิจแอมเวย์ใหม่ ที่สมัครไม่เกิน 120 วัน กรุณาดูเงื่อนไข/หมายเหตุ
• สมาชิกใหม่ ที่สมัครไม่เกิน 60 วัน กรุณาดูเงื่อนไข/หมายเหตุ

เงื่อนไข/หมายเหตุ
• จำกัดสิทธิ์สั่งซื้อรายการละ 1 เครื่อง/รหัสประจำตัว ตลอดระยะเวลา 120 วันนับจากวันที่การสมัครนักธุรกิจแอมเวย์ใหม่เสร็จสมบูรณ์ หรือ 60 วัน นับจากวันที่การสมัครสมาชิกเสร็จสมบูรณ์ และต้องสั่งซื้อภายในระยะเวลาโปรโมชั่นนี้เท่านั้น (1 ม.ค. 67 – 30 มิ.ย. 67)
• บัตรกดเงินสดหรือบัตรสินเชื่อที่ไม่ใช่บัตรเครดิต กรุณาทำรายการผ่อนชำระที่แอมเวย์ ช็อป เท่านั้น
• ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์โปรโมชั่นนี้ได้
• สงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการและเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.amway.co.th/easy-e-receipt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *